Strona główna
Informacje ogólne
Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni
Biuro Spółdzielni
Informacje bieżące
Przetargi
Ogłoszenia i komunikaty
Kontakt
Informacje dla członków
Materiały na WZ


Sprawdź stan swojego konta

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów".

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”
02 - 921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/4

NIP 525-000-63-25; Regon 012057203

Nr konta 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 PKO BP S.A

SEKRETARIAT tel./fax 842-64-71, e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl